Liity JHL:n

Turun yhteisjärjestö JHL ry muodostuu neljästätoista jäsenyhdistyksestä, jotka hoitavat toimialueellaan paikallista edunvalvontaa. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto ry:n ja samalla Turun yhteisjärjestön jäseneksi voi liittyä ainoastaan yhdistyksen kautta. Jäseneksi liittymiseen tarvittavia lomakkeita yms. on saatavissa yhdistysten jäsenasioista vastaavilta. Sähköisesti voit lisäksi liittyä tästä.

Jäsenmaksu on 1,38 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta. Jäsenmaksu sisältää työttömyyskassan jäsenmaksun. Yhdistykset järjestävät usein edunvalvonnan lisäksi opinto- ja vapaa-ajan toimintaa, joihin jäsenillä on oikeus osallistua. Toiminnoistaan yhdistykset tiedottavat omien käytäntöjensä mukaisesti.

Jos palkkasi maksuun tulee katkoksia esim. sairausloman, opiskelun tai työttömyyden johdosta, tulee Sinun ilmoittaa asiasta YHDISTYKSEN JÄSENASIASINHOITAJALLE.

Mitä jäsenmaksulla sitten saa:
Työsuhdeasioihin liittyvää opastusta ja apua ongelmatilanteissa.
Oikeusapua palvelussuhdeasioiden ongelmissa.


Liiton jäsenlehden MOTIIVI.


Työväenlehtietu. 12€ vuodessa tilausta kohti vähintään neljästi viikossa ilmestyville lehdille. Esim. Uutispäivä Demari http://www.demari.fi/tai Kansan uutiset http://www.kansanuutiset.fi/ Jäsenkorttiin liittyvän liittovakuutuksen, joka sisältää mm. matkustajavakuutuksen, invaliditeettitapauksissa korvauksen vapaa-ajan tapaturmissa aiheutuneista vammoista, alennuksia polttoaineostosten hinnoista. Korttiin voi liittää myös maksukorttiominaisuuksia. Tarkemmat ohjeet saat jäseneksi liittyessäsi kirjeitse. Liittovakuutuksesta kertoo http://www.turva.fi/tai Turvan palvelunumero 01019 5110.


Jäsenmaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen menoerä.


Oikeuden osallistua liiton tarjoamiin koulutuksiin sen mukaan, miten asianomainen perusyhdistys päättää. Lisäksi liitto järjestää vuosittain lukuisia harrastus- yms. kursseja, joista peritään osallistumismaksu. Näistäkin tiedotetaan liiton lehdessä ja liiton kotisivulla. Mahdollisuuden saada liiton lomatukea. 
Kalenterin.

Yhdistyksen jäsenenä Sinulla on oikeus osallistua toimi- ja luottamushenkilöiden vaaleihin niin valitsijana, kuin ehdokkaanakin. Saattaa olla, että saat tilaisuuden tutustua työelämään hieman laajemmin, kuin useimmat.

Yhdistyksen jäsenenä Sinä olet VAIKUTTAJA.

Muista, tässä mainitsemattomista eduista saat tietoa yhdistyksesi jäsenasiainhoitajalta tai muilta luottamushenkilöiltä. Lisää tietoa voit saada myös osoitteesta www.jhl.fi

TERVETULOA JÄSENEKSI.