Margareta

                            ​

 

KESÄKOTI MARGARETA

Margaretan vuokrasopimus kaupungin kanssa päättyy 30.9.2020, jonka jälkeen kesäkotitoiminta loppuu Margaretassa.

 

Puh:040 5130262 tai sähköpostitse kesakoti.margareta (at) outlook.com

Nykyisen kesäkodin nimi on perua edellisen omistajan, Sveitsin konsulin (Alexander Baltis) perheeltä. He antoivat paikalle nimen tyttärensä Margaretan mukaan. Alueella on ollut jo ennen järjestön kesäkotitoimintaa erittäin mielenkiintoinen historia. Siitä on olemassa kuvia ja tietoa. Vanhan saunarannan kaislikkoa on käytetty pirtulastien piilopaikkana. Höyrylaiva Arla, joka liikennöi sunnuntasin pysähtyi merkistä Margaretan laituriin. Vuodelta 1917 löytyvät arkkitehti Erik Bryggmanin suunnitelmakuvat päärakennuksen kuistille johtavista portaista ja pylväistä.

Jo ensimmäisen toimintavuoden (1938) aikana järjestö teki päätöksen kesäkotitoiminnan aloittamisen valmistelusta. Koko vuoden 1939 ajan haettiin pohjaa kaupunginhallitukselle tehtävää esitystä varten avustuksen saamiseksi kesäkotitoiminnalle.

Seuraavassa lainauksia edustajiston kokouksen 21.6.1939 pöytäkirjasta:
2 §: "Puheenjohtaja selosti kesäkotiasiaa jossa ilmeni, että hän oli yhdessä kiinteistökonttorin kanssa vuokrannut järjestön kesäkotia varten huvilan Hirvensalon luodolta vastapäätä Uittamon uimalaitosta kaupunginvaltuuston myöntämän 5000 mk:n suuruisen avustuksen summasta. Sekä vielä, että hän oli yhdessä K.Isotalon kanssa etukäteen hankkinut eräitä keittiötaloudesa tarvittavia esineitä." (Hän eli puheenjohtaja oli tuolloin Armas Wall).
3 §: "Edustajakokous valitsi keskuudestaan kesä- ja huvilatoimikunnan, johon tulivat valituksi seuraavat: K. Isotalo, Hilja Lehtonen, Hilja Mäkisalo, Elli Vakki ja Oiva Mattila."
4 §: "Todettiin, että jokaisella kunnantyöläisellä on oikeus vapaasti käyttää kesäkotia hyväkseen, sekä että toimikunta kaikessa toiminnassaan koittaa toimia niin, että se edistää kunnantyöläisten yhteenkuuluvaisuutta."

16.3.1959 anoi järjestö liitolta 350 000 mk:n lainaa kahden kesämökin rakentamista varten järjestön vuokraamalle huvila-alueelle Hirvensaloon. Silloinen liitotoimikunta käsitteli anomusta 2.4.1959 päättäen yksimielisesti aikaisemmin vastaavalaisissa tapauksissa omaksutun periaatteen mukaisesti, ettei ko. anomukseen voida suostua.

Esitetyn anomuksen aikaan alueella oli 11 mökkiä. Nykyään alueella on kaikkiaan 20 kpl mökkejä, 22 kpl huoneita, 10 kpl telttapaikkoja ja noin 70 kpl asuntovaunupaikkoja.

Uusi sauna valmistui vuonna 1992, joka on jäsenistön käytössä ympäri vuoden.

Vuonna 1939 edustajiston kokouksessa asetetut tavoitteet kesäkotitoiminnasta ovat edelleen ajankohtaisia. Ne ovat olleet pohjana nykyiselle toiminnalle ja alueen kehittämiselle.